Właściciele gruntów

Greenbear > Oferta > Właściciele gruntów
OFERTA DZIERŻAWY

Oferujemy właścicielom gruntów jedne z najlepszych warunków dzierżawy na rynku, dbając o zabezpieczenie ich interesów w ramach wieloletniej współpracy.

Potencjalna współpraca rozpoczyna się od dokładnej weryfikacji gruntu pod kątem spełnienia warunków dla lokalizacji farmy wiatrowej lub fotowoltaicznej. Podczas negocjacji umów dzierżawy gruntów odpowiadamy na wszelkie pytania, jesteśmy transparentni i jasno wyjaśniamy, jak będzie wyglądał proces inwestycyjny. Naszym celem jest zawarcie umowy dzierżawy, która spełni oczekiwania i zagwarantuje długofalowe korzyści dla obu stron oraz wybudowania projektów.

BEZPIECZNA, DŁUGOTERMINOWA INWESTYCJA

Jesteśmy firmą ze stuprocentowym polskim kapitałem.

Dysponujemy odpowiednim finansowaniem na rozwój projektów, dzięki temu współpracując z nami właściciel zyskuje pewność i gwarancję stałych przychodów na długi czas. Nasze wieloletnie doświadczenie na polskim rynku poparte 150 MW działających farm wiatrowych , 1200 MW PV w fazie zaawansowanego rozwoju, 255 MW projektów wiatrowych w fazie rozwoju gwarantuje sukces realizacji projektów.

WYMAGANIA WOBEC GRUNTÓW

 

Potencjalny teren pod farmę fotowoltaiczną powinien się cechować minimalną powierzchnią gruntu na poziomie 2 ha, a także położeniem w pobliżu infrastruktury przesyłowej SN/WN lub lokalnej stacji transformatorowej. Lokalizuje się je na terenach o niskich klasach bonitacyjnych IV-VI lub nieużytkach, a także poza wszelkimi formami i obszarami ochrony przyrody lub krajobrazu.

 

Dla rozwoju i budowy parków wiatrowych, potencjalna lokalizacja powinna się aktualnie odznaczać minimalną odległością 500 m od najbliższych zabudowań mieszkalnych, a także brakiem pokrycia z obszarami i formami ochrony przyrody (Parki Narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, tereny Natura 2000).