Jak to działa?

Greenbear > Jak to działa?
ZROZUMIEĆ ZIELONĄ ENERGIĘ

Zielona energia to przyszłość dla naszej planety

Zrozumienie jak działa energia wiatrowa i ogniwa fotowoltaiczne przekona nawet sceptyków, że jej rozwój jest kluczowy dla świata.

JAKOŚĆ I WYDAJNOŚĆ PROCESU

Etapy rozwoju projektu.

Stawiamy na przemyślany i sprawny proces realizacji każdego naszego przedsięwzięcia

01

Wyszukanie odpowiedniej lokalizacji

Analizujemy możliwości usytuowania instalacji OZE pod kątem warunków środowiskowych (poza obszarami objętymi ochroną), przestrzennych (odległość od siedzib ludzkich na terenach zamieszkałych), warunków naturalnych odziaływań środowiskowych i społecznych, oraz innych czynników mogących mieć wpływ na funkcjonowanie przedsięwzięcia. Zwracamy też uwagę m.in. na aspekty ekonomiczne – cenę gruntów, warunki geologiczno-inżynierskie, stan istniejącej infrastruktury drogowej, a także możliwości i koszty podłączenia do sieci elektroenergetycznej.

02

Uzyskanie pozytywnej opinii lokalnych władz oraz mieszkańców

Współpracujemy z władzami i mieszkańcami prowadząc spotkania informacyjne i konsultacje społeczne. Przybliżamy funkcjonowania inwestycji oraz korzyści płynące z niej dla lokalnych społeczności.

03

Zabezpieczenie gruntów

Uzgadniamy warunki pracy z dzierżawcami i prowadzimy działania prawno-administracyjne z zachowaniem wszelkich przepisów dla profesjonalnego zabezpieczenia umów dzierżawy gruntów pod budowę instalacji OZE.

04

Analizy przyrodnicze

Przeprowadzamy niezbędne analizy przyrodnicze, krajobrazowe i pomiary umożliwiające ocenę wpływu inwestycji na ludzi, faunę, oraz inne zasoby naturalne.

05

Analizy techniczne

Zarządzamy procesem uzyskiwania pozwoleń. Przeprowadzamy pomiary wiatru lub nasłonecznienia terenu przeznaczonego pod inwestycję. Wykonujemy inne analizy w zależności od potrzeb, np.: geotechniczne, archeologiczne, hałasu.

06

Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci

Uzyskanie uzgodnień z lokalnym operatorem sieci dystrybucyjnej jest jednym z ważniejszych etapów rozwoju projektów. Ściśle współpracujemy z ekspertami w dziedzinie elektroenergetyki i sieci elektroenergetycznych, aby zoptymalizować techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci.

07

Przygotowanie projektów technicznych, uzyskanie wszelkich pozwoleń i zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia budowy

Faza projektowa ma decydujące znaczenie dla powodzenia budowy i eksploatacji inwestycji. Współpracujemy tylko z najlepszymi projektantami branżowymi i najlepszymi producentami urządzeń branżowych. Krytyczny przegląd i optymalizacja każdego etapu projektowania jest kluczem do sukcesu. Stawiamy na jakość!

08

Realizacja projektu

Wraz z naszymi partnerami zapewniamy finansowanie bankowe projektu. Organizujemy przetarg na budowę i nadzorujemy fazę budowy.

09

Obsługa i nadzór nad projektami w fazie operacyjnej

Dowiedz się więcej