Asset Management

Greenbear > Asset Management
WSPARCIE DLA INWESTORÓW

Zarządzamy infrastrukturą farm wiatrowych i fotowoltaicznych.

Oferujemy kompleksową i profesjonalną obsługę techniczną instalacji OZE. Wspieramy naszych klientów na każdej płaszczyźnie działania, prowadząc bieżącą obsługę oraz wsparcie merytoryczne, zapewniając wysoką dostępność i efektywność źródła wytwórczego. Stały nadzór i monitorowanie obiektów, optymalizacja rozwiązań mają na celu osiągnięcie najwyższej sprawności instalacji OZE.

PEŁNE ZAANGAŻOWANIE NA KAŻDYM ETAPIE

W ramach obsługi operacyjnej oferujemy naszym klientom następujący zakres usług:

  • Reprezentacja inwestorów przed właścicielami gruntów, organami samorządowymi, instytucjami i urzędami m.in. RDOŚ, Urzędem Regulacji Energetyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego;
  • Współpraca z lokalnymi Operatorami Sieci Dystrybucyjnej oraz PSE;
  • Kontrola oraz obsługa w zakresie formalnoprawnym;
  • Całodobowy monitoring obiektu;
  • Szybkie reagowanie na sytuacje awaryjne;
  • Planowanie oraz nadzór nad pracami serwisowymi prowadzonymi na obiekcie;
  • Prowadzenie negocjacji w zakresie zawierania i przedłużania umów serwisowych, a także dalsza weryfikacja zobowiązań wynikających z zawartych kontraktów;
  • Przygotowanie raportów operacyjnych z produkcji energii, zdarzeń i inspekcji;
  • Zarządzanie procesem audytu – inspekcje odbiorowe, gwarancyjne i okresowe.
KOMPLEKSOWY SERWIS

Nadzorujemy i kontrolujemy pracę instalacji OZE, szybko eliminujemy problemy techniczne przy użyciu najlepszych rozwiązań, aby zagwarantować, że projekty są utrzymywane w najlepszych warunkach i zoptymalizować pracę farm.

NAJWYŻSZY STANDARD USŁUG

Przez wiele lat działalności w branży OZE w Green Bear dogłębnie poznaliśmy zasady funkcjonowania rynku energii odnawialnej w Polsce.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu, stale poszerzanej wiedzy oraz zaangażowaniu naszego zespołu ekspertów możemy zagwarantować najwyższą jakość i profesjonalizm w zarządzaniu infrastrukturą farm wiatrowych i fotowoltaicznych.