Projekty

Greenbear > Projekty
DOŚWIADCZONY ZESPÓŁ

1500 MW instalacji OZE wybudowanych i w zaawansowanym rozwoju.

FARMY FOTOWOLTAICZNE

Portfolio 1,2 GW projektów w różnym stadium zaawansowania.

280 MW

farm fotowoltaicznych rozwijanych na rzecz inwestora zewnętrznego

918 MW

farm fotowoltaicznych rozwijanych w ramach portfela własnego

500 MW portfolio w trakcie analiz.

FARMY WIATROWE

Kierujemy się najwyższymi standardami biznesowymi i etycznymi.

51,8 MW

farm wiatrowych w zarządzaniu technicznym i komercyjnym

143,3 MW

wybudowanych farm wiatrowych

255 MW

farm wiatrowych w rozwoju

Linowo 48 MW Dębowa Łąka 33,3 MW Książki 16,2 MW Świecie 16,3 MW Radzyń 30 MW

ASSET MANAGEMENT

Zarządzamy projektami w fazie operacyjnej.

Nadzorujemy powstawanie farm wiatrowych i fotowoltaicznych na wszystkich etapach rozwoju – od wyszukania odpowiedniego terenu, poprzez badania i pozwolenia administracyjne, aż do wzniesienia elektrowni.

Zobacz więcej
PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

Zarządzamy całym łańcuchem rozwoju: pozwolenia, ekspertyzy, inżynieria, przyłączenie do sieci, finansowanie, budowa i eksploatacja.

Pełnimy również rolę inwestora zastępczego odpowiadającego za przeprowadzenie procesu inwestycyjnego w całości. Oferujemy również kompleksowe usługi doradztwa transakcyjnego na rynku energetyki odnawialnej.