Case studies

Greenbear > Case studies
BOGATE DOŚWIADCZENIE

W realizowanych projektach zadbamy o każdy etap realizacji od przygotowania projektu po dostawę energii do sieci i konsumentów

Realizacja farmy fotowoltaicznej

Dąbrowa, woj. wielkopolskie

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Dąbrowa, woj. wielkopolskie

icon
Farma wiatrowa

Białka Tatrzańska

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Białka Tatrzańska

icon
Realizacja farmy wiatrowej

Jaksice, woj. kujawsko-pomorskiej

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Jaksice, woj. kujawsko-pomorskiej

icon
Realizacja farmy wiatrowej

Kartuzy, woj. pomorskie

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Kartuzy, woj. pomorskie

icon
Realizacja farmy wiatrowej

Poznań

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Poznań

icon
Realizacja farmy wiatrowej

Poznań

icon

NAZWA PROJEKTU

Farma wiatrowa

Energia wiatrowa to rozwój regionu, ponieważ generuje zyski dla lokalnej społeczności. W rejonach, w których powstały farmy wiatrowe, widoczny jest wzrost zamożności mieszkańców. Źródłem dodatkowych wpływów do budżetu gminy są podatki od inwestycji, CIT i PIT, a dla mieszkańców opłaty za dzierżawę.

Polska jako członek UE zobowiązana jest do spełnienia wymogów wynikających z unijnej regulacji prawnej. Polska polityka energetyczna zakłada, że udział energii odnawialnej w krajowym bilansie energetycznym do roku 2020 osiągnie 15% oraz przewiduje wzrost tego wskaźnika w latach następnych. Aż 45% energii odnawialnej w naszym kraju ma pochodzić z farm wiatrowych. Ważnym aspektem jest również wywiązanie się Polski ze zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych.

LOKALIZACJA

Poznań

icon